Winkelruimte Huurcontract

Huurcontract op maat?   Vraag direct aan!

Voorbeeld Huurcontracten Winkelruimte

Voorbeeld Huurcontract Winkelruimte: 2008 versie (nieuwste versie)
Voorbeeld Huurcontract Winkelruimte: Algemene Bepalingen
Voorbeeld Huurcontract Winkelruimte: Algemene Bepalingen, Toelichting


Per 2008 is er voor het laatst een wijziging aangebracht in het standaard huurcontract voor winkelruimte van de Raad voor Onroerende Zaken. Grootste verschil met dit huurcontract ten opzicht van voorgaande versies, zoals die van 2003, is dat het contract standaard uitgaat van casco huur. Al het meerdere naast de casco staat dient apart aangegeven te worden op het huurcontract.
Hiernaast kan er onderaan het huurcontract een aparte handtekening door de huurder worden gezet voor ontvangst van de Algemene Bepalingen. Hierdoor hoeven huurder en verhuurder niet meer op elke pagina van de algemene bepalingen een paraaf te zetten.